Algemene voorwaarden - Liplicking Balm

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Aanvullende Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Liplicking Balm gevestigd te Voorhout, verder te noemen LLB
 2. ‘Consument’: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst (op afstand) aangaat met LLB

Artikel 2 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merken, handelsnamen en auteursrechten met betrekking tot LLB, de producten en diensten, zijn eigendom van LLB en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LLB in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het creëren van een product van LLB. Welke zich uitdrukkelijk alle rechten voorbehouden.
 2. Niets van de website van LLB (waaronder begrepen de teksten, grafisch materiaal en logo’s) mag worden verveelvoudigd (waaronder downloaden) en/of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LLB.

Artikel 3 – Betaalmethoden

 1.  Consumenten kunnen producten en/of diensten van LLB betalen met, Paypal, iDeal, Ban contact, of een betaling vooraf per bank.

Artikel 4 – Betaling vooraf per bank

Consumenten kunnen ook vooraf de gewenste artikelen uitzoeken en mailen ,na ontvangen van het verschuldigde bedrag , worden de goederen opgestuurd naar opgegeven adres.

Artikel 5 – Kortingscodes en kortingen

 1. LLB geeft via verschillende kanalen kortingscodes uit welke kunnen worden gebruikt voor kortingen op producten en/of diensten van LLB zoals vermeld bij de kortingscode.
 2. Elke kortingscode is persoonlijk en niet overdraagbaar en mag per persoon slechts eenmaal worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 3. Als de waarde van de kortingscode hoger is dan het te betalen bedrag waar de kortingscode voor kan worden gebruikt, vervalt bij gebruik van de kortingscode de waarde van de kortingscode boven dat bedrag
 4. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Het kan derhalve voorkomen dat een kortingscode niet (meer) gebruikt kan worden als de artikelen waarvoor deze kortingscode bedoeld is, uitverkocht zijn.
 5. Kortingscodes kunnen niet met terugwerkende kracht worden gebruikt voor reeds bestelde en/of betaalde producten en/of diensten. Kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 6. LLB behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht kortingscodes ongeldig te maken, zoals maar niet beperkt tot gevallen van (poging tot) misbruik of fraude.
 7. Aan het in een bepaalde frequentie of gedurende een bepaalde periode ontvangen van kortingen en/of kortingscodes kunnen Consumenten geen rechten ontlenen op meer of aanvullende kortingen of kortingscodes.
 8. LLB behoudt zich het recht voor een Consument gedurende een bepaalde periode uit te sluiten van (het gebruik van) kortingen of kortingscodes, zoals maar niet beperkt tot gevallen van (poging tot) misbruik of fraude.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Voor alle gepersonaliseerde producten in opdracht gemaakt en altijd voorafgegaan van een example , van LLB geldt dat het herroepingsrecht niet van toepassing is, op grond van Artikel 10.6 van de AVT. Dit betekent dat er in dat geval geen beroep gedaan kan worden op de bedenktermijn van veertien (14) dagen.
 2. Voor alle aankopen waarbij de Consument kiest voor verzending naar een ander adres dan haar eigen adres geldt dat er sprake is van een cadeau-dienst waarbij de Consument LLB de opdracht verstrekt om een cadeau te leveren aan een derde. Hierop is het herroepingsrecht niet van toepassing op grond van Artikel 10.3 van de AVT. Dit betekent dat er in dat geval geen beroep gedaan kan worden op de bedenktermijn van veertien (14) dagen.

Artikel 7 – Aanvullende voorwaarden

 1. De website en producten van LLB zijn niet te gebruiken voor personen van alle leeftijden. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor onverantwoord gebruik van de geleverde goederen.
 2. Producten zijn niet bestemd voor consumptie!
ideal-logo-1024
Bancontact-Original-logo-RGB
klarna-logo-1024×570
2560px-Giropay